Ehitusjuhtimine

Tellija sooviks on kvaliteetne ja tähtajaks valmiv ehitis. Meie kogemuste põhjal jõutakse parima lõpptulemuseni läbi ühtse ehitusprotsessi juhtimise algusest lõpuni. Kliendi esindajana teostame kogu ehitusprojekti läbiviimise teenust. Projektijuhtimise teenuse läbiviimisel selgitame välja Kliendi eesmärgid ja vajadused, mille põhjal koostame ja korraldame projekti lähteülesanded projekteerimiseks, koostame pakkumuse dokumendid ja viime läbi pakkumused ehitustöövõtja valimiseks. Koordineerime kogu ehitusperioodi kasutusloa hankimiseni ja garantiiperioodi lõpuni. Projektijuhtimise teenus tagab Kliendile soovitud tulemi saavutamise minimaalse ajakuluga ning Klient saab ise pühenduda oma ärilisele tegevusele.