Konsultatsioonid
Ehitamise käigus ilmneb sageli probleeme, mille lahendamiseks Kliendil on otstarbekas kaasata vastava eriala spetsialist. Ehitusalane konsultatsioon hõlmab endas Kliendi soovide ja vajaduste selgitamist läbi optimaalsete lahenduste. Anname hinnangu tehtud töödele ning leiame vastused erinevatele küsimustele ehitusvaldkonnas.