Omanikujärelevalve
Omanikujärelevalve esindab Tellijat ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve eesmärgiks on tagada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine. Kindlustada ehitusplatsi ohutus ja korrashoid. Kontrollida ehitusmaterjalide, toodete ja paigaldatud seadmete vastavust ehitusprojektile ning kvaliteedinõuetele. Tagamaks parimaid tulemusi, rakendame ehitusprotsessi käigus eriosade insenere. Omanikujärelevalve õigused ja kohustused on sätestatud ehitusseaduses ja valitsuse määruses „Ehituse omanikujärelevalve kord“.