Teenused
Meie tegevusvaldkonda kuuluvad ehitusjärelevalve ja -konsultatsiooni
teenuste pakkumine.
Kliendi esindajana teostame kogu ehitusprojekti läbiviimise teenust